Poštovani posetioci, 

portal www.mir.rs – istina o (ne)saradnji matice i rasejanja zvanično je trebalo da ugleda svetlo 18. maja 2020. Nažalost mnogima smeta da se saznaju mnoge istine i krenuli su sa dosada neviđenim sabotiranjem portala. Najviše deset minuta posle postavljanja materijala i otvaranja sajta, isti je rušen… Dok ne budemo osigurali rad novog portala, tekstovi namenjeni objavi na portalu www.mir.rs objavljivaće se na www.koreni.rs u rubrici: Ovde i tamo.

Sve što imate na srcu i što želite da napišete u vezi (ne)saradnje matice i rasejanja istovremeno će biti objavljeno i na KORENIMA i na portalu www.mir.rs ali vaša pisanja, mišljenja, kritike ili pohvale, biće na portalu mir.rs vidljive tek kada ga u potpunosti osiguramo i otvorimo za javnost.

Hvala puno